dilluns, 4 de febrer de 2013

Les fonts bibliogràfiques per un abaciologi del monestir de Ripoll

Per confegir l'abaciologi del monestir de Santa Maria de Ripoll cal consultar moltes fonts, entre els que cal esmentar els abaciologis anteriors i més utilitzats. Els ordeno per ordre de publicació:
 • 1613
Antonio de Yepes: Crónica general de la orden de San Benito. Volum IIII [IV]. Valladolid, 1613. Pàg.: 220.
 • 1677
Gregorio de Argaiz: La perla de Cataluña, historia de nuestra Señora de Montserrate. Madrid, 1677. Pàgs.: 295-301.

 • 1774
Enrique Flórez: España Sagrada. Tom XXVIII. Imprenta de D. Antonio de Sancha. Madrid, 1774. Pàgs.: 33-34.
 • 1821
Jaime Villanueva: Viaje literario a las iglesias de España. Tom VIII. Imprenta de Oliveres, antes de estevan. València, 1821. Pàgs.: 5-20. 
 • 1829
Jeroni Pujadas: "Capítulo XII. De los abades que se sabe haber tenido Sta. Maria de Ripoll hasta estos tiempos" a Crónica Universal de CataluñaVolum V
 • 1873, 1878 i 1888
José Maria Pellicer: El Monasterio de Ripoll. Establecimiento tipográfico de Manuel Llach. Girona, 1873;José Maria Pellicer: Santa Maria de Ripoll. Imprenta y librería de Vicente Dorca. Girona, 1878; i Santa Maria del Monasterio de Ripoll. Mataró, 1888. Pàgs.: 399-401.
 • 1972
Diccionario de historia eclesiástica de España. Instituto Enrique Flórez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1972. Pàgs.: 1630-1631. 


 •  
  1981 i 1987
Entrada "Ripoll, monestir de" i quadre "Abaciologi de Ripoll" a la Gran Enciclopèdia Catalana. volum 12 (1981).  Text redactat per Antoni Pladevall. Aquest abaciologi ha estat reproduït quasi integralment a Catalunya Romànica. Volum X. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1987. Pàg.:  216. El volum corresponent al Ripollès de CR es dirigit per Jordi Vigué però en ell hi participa també Antoni Pladevall, que fou l'autor de l'entrada "Ripoll, monestir de" i quadre "abaciologi de Ripoll" a la GEC. volum 12.
 • 1991
Jordi Mascarella i Rovira: "L'abaciologi glossat del monestir de Ripoll" a Annals 1989-1990. Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Ripoll, 1991. Pàgs.: 11-56.
 • 2010
Antoni Llagostera Fernández (Introducció i notes): Eudald Mirapeix i Illa: Crónica de la villa y monasterio de Ripoll. Història i memòria. Ripoll, 2010. Pàgs.: 85-278.
 • 2012
Stefano Maria Cingolani: "Llista dels abats de Ripoll" a Els annals de la família rivipullense i les geneologies de Pallars-Ribargorça (València, 2012). Pàgs.: 161-167

Tots aquests abaciologis de Ripoll, cal contrastar-los amb altres fonts, entre les que cal destacar:
 • Eduard Junyent: "El necrologi del monestir de Ripoll" a Analecta Montserratensia. Volum VIII. Montserrat, 1954-55. Pàgs.: 217-225.
 • Conradus Eubel i Guilelmus van Gulik: Hierarchia Catholica Medii Aevi. Volum III (1910). Pàgs.: 7, 61, 69 i 128.
 • España Sagrada. Volums, XXVIII, 43, 44, 45 i 51. Madrid, 1774-... .
 • Francisco Monsalvatje i Fossas: Noticias históricas. 26 volums. Olot, 1889-1919.
 • Philippe Lazerme: Noblesa catalana. cavallers y burguesos honrats de Roselló y Cerdanya. 3 volums. Couverture du Comte Gérard de Villelume. La Roche-sur-Lyon (Vendée), 1975-1977.
 • Antoni Maria Tobella: "Cronologia dels capítols de la Congregació Claustral Tarraconense i Cesaragustana (primera part: 1219-1661)" a Analecta Montserratensia. Volum X. Número II. Cal tenir present les aportacions colaterals que fan Antoni M. Tobella i Anscari Mundó: "Documents del primer segle de la Congregació Claustral Tarraconense", també en el mateix volum; i "Les darreres provisions abacials en la Congregació Tarraconense" a Analecta Montserratensia. Volum VIII. Montserrat, 1955.
 • Alexandre Masoliver: Història del monaquisme cristià. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1980. 2 Volums.
 • Anscari Maria Mundó: Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de l'Est des Pyrénées du Xe. au XXe. siècle" a Annales du Midi. Tom 75. Fascicle 4. Edouard Privat Editeur. Toulouse, 1963. Pàgs.: 551-570.
 • Cayetano Barraquer i Roviralta: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. 2 volums. Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart. Barcelona, 1906. Del mateix autor:  Los religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. 3 volums. Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart. Barcelona, 1915.
 • Eudald Graells: Tres aspectes de la jurisdicció civil de l'abat del monestir de Ripoll. Text mecanografiat.
 • José Morer i Francesc d'Assis Galí: Historia de Camprodon. Imprenta Anglada. Camprodon, 1982. Edició facsímil de la publicada a Barcelona l'any 1878.
 • Llorenç Birba: La vall de Camprodon. Editorial Selecta. Barcelona, 1962.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada